Arhivă

 

Afis_Sibiu

……………………………………………………………………………………………………

Miercuri, 3 iulie, la ora 15:00, în Cabinetul de cartografie al Muzeului Naţional Brukenthal, va invitam la   vernisajul Expoziţiei retrospective de afişesemnate de Stefan Orth.

rsz_afise_orth-6

………………………………………………………………………

PUTETI DIRECTIONA 2% DIN IMPOZITUL PE VENIT AFERENT ANULUI 2012 CATRE UAR PANA PE 25 MAI 2013

Codul Fiscal (art. 84, alin. 2), permite contribuabililor, persoane fizice, sa redirectioneze 2% din impozitul pe venit catre o organizatie neguvernamentala. Astfel, fiecare cetatean are posibilitatea sa decida ce se intampla cu o parte din impozitul pe care il plateste Statului.
Directionati 2% din impozitul pe venit catre Uniunea Arhitectilor din Romania si astfel ne sprijiniti activitatile.

 

Pasii sunt urmatorii:

1. Completati un formular:
a. Declaratia 230, daca in 2012 ati avut venituri numai din salarii;
sau
b. Declaratia 200, daca in 2012 ati realizat si alte venituri (din salarii sau activitati independente sau numai din activitati independente).
(descarcati mai sus formularele cu datele UAR deja completate)
„In situatia in care contribuabilul nu cunoaste suma care poate fi virata, nu va completa rubrica Suma, caz in care organul fiscal va calcula si va vira suma admisa, conform legii.” (v. anexa la declaratia 200, precizarea are la baza Codul Fiscal, art. 84, alin. 3)

2. Il trimiteti la Administratia Financiara de care apartineti:
a. prin posta, cu scrisoare recomandata;
b. il depuneti direct la registratura administratiei financiare.

Este important sa stiti ca:
1. Data pana la care puteti trimite formularul este 25 mai 2012.
2. Administratia Financiara de care apartineti este cea din localitatea de domiciliu (domiciliul din cartea de identitate / buletin).
3. Adresele Administratiilor Financiare le puteti vedea aici
4. Trebuie sa completati formularul de mana, cu majuscule, citet si corect.
5. Nu este necesar sa atasati fisa fiscala.

 

Potrivit Statutului, Uniunea Arhitectilor din Romania este o asociatie profesionala de creatori, apolitica, independenta, cu personalitate juridica, de drept privat fara scop lucrativ, care desfasoara o activitate de utilitate publica pe durata nelimitata, dispunand de buget si patrimoniu propriu. U.A.R. are ca scop promovarea arhitecturii si urbanismului ca domenii ale culturii, protejarea patrimoniului construit si a peisajului. U.A.R. asigura cadrul institutional, material si social adecvat de manifestare a membrilor sai.

 

Daca aveti intrebari, contactati-ne:

1. la telefon 021 315 60 73;
2. prin e-mail: uar_contact@yahoo.com

 

Va multumim!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………DE LA ARHITECTURA LA PATRIMONIU CONSTRUIT... SI MAI DEPARTE

 

Uniunea Arhitecţilor din Romania şi Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu – Bucureşti au plăcerea să anunţe organizarea la Sinaia, între 27-29 septembrie 2013 a Congresului Naţional privind protejarea, reabilitarea şi valorificarea patrimoniului arhitectural, urban şi peisagistic cu titlul DE LA ARHITECTURĂ LA PATRIMONIU CONSTRUITŞI MAI DEPARTE  

În „Sur la Restauration”, E. E. Viollet-le-Duc spunea : “Chiar dacă epoca noastră nu ar avea nimic altceva de transmis generaţiilor viitoare decât metoda de studiu a monumentelor trecutului – fie cele din domeniul material sau din cel moral – şi ea îşi va fi meritat gratitudinea posterităţii. Dar ştim că epoca noastră nu se mulţumeşte cu aruncarea unei priviri scrutătoare trecutului; această operă de retrospecţie nu poate să scape a dezvolta problemele puse de către viitor şi să nu urmărească a facilita soluţionarea lor.”

Instituţiile organizatoare ale acestei manifestări, ca şi partenerii (ICOMOS România, UNRMI), doresc să supună atenţiei mediului profesional, publicului interesat, precum şi administratorilor patrimoniului construit românesc relaţia dintre creaţie şi moştenirea culturală a colectivităţilor, dintre conservare şi dezvoltare, într-o dezbatere asupra rolului arhitecţilor în protejarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice, a patrimoniului urban şi peisager.

CALL FOR PAPERS

Participanţii care doresc să prezinte comunicări la Congres trebuie să transmită până în data de 13.05 ora 24.00 un CV şi rezumatul prezentării (500 cuvinte în română şi 400 în engleză, inclusiv key-words) care să cuprindă: Titlul, numele (co)autorilor şi secţiunea căreia i se adresează, un cod de identificare a autorului şi rezumatului, precum şi adresa e-mail de corespondenţă.

–     Adresa de corespondenţă şi la care se transmit rezumatele este uauimcs2013@yahoo.com

–       Selecţia se va face în sistem blind peer-review prin evaluarea într-o singură etapă a fiecărui rezumat de câtre 2 membri ai Comitetului ştiinţific. În cazul unei decizii în contradictoriu a celor 2 peer-reviewers, rezultatul este decis de o a treia opinie, din partea unui membru al Comitetului ştiinţific desemnat aleator, care va avea acces şi la CV-ul autorului.

–     Decizia cu privire la selectarea sau respingerea unei participări este definitivă.

–      Condiţiile de tehnoredactare vor fi comunicate odată cu notificarea acceptării prezentării.

–      Comunicările ce vor fi prezentate în congres nu vor depăşi 20 minute, iar ca text vor avea între 25.000 – 35.000 semne, inclusiv spaţiile.

TITLUL CONGRESULUI:               

DE LA Arhitectură LA patrimoniu construit… şi mai departe

Architecture, built heritage… and beyond

Plen 1:  Arhitectură, patrimoniu arhitectural şi din nou arhitectură

Architecture, Architectural Heritage and Again Architecture

Domeniu: Comunicarea osmotică dintre actul creaţiei şi cele ale valorizării sale, inclusiv prin protecţie şi conservare, străbate de 150 de ani filozofia protecţiei patrimoniului cultural, de la Ruskin la Convenţia Patrimoniului Mondial. Prezentările selectate pentru Plen 1 au misiunea de a propune spre dezbatere, prin abordări critice, excursuri teoretice şi experienţe practice revelatoare, relaţia actuală dintre protejare, conservare şi creaţie în contextul schimbărilor de la manifestările clasice ale arhitecturii şi patrimoniului arhitectural către noile lor expresii.

Motto: “(…) şi prin urmare, atunci când construim, să o facem ca şi cum am face-o pentru eternitate. Să o facem nu numai pentru deliciul şi nici doar pentru folosinţa prezentului; să fie o operă pentru care descendenţii noştri ne vor mulţumi, şi să ne gândim, atunci când aşezăm piatră peste piatră, că va veni o vreme când aceste pietre vor fi venerate pentru că mâinile noastre le-au atins, iar oamenii vor spune uitandu-se la ele: Uitaţi-vă, aceste lucruri au fost făcute de părinţii noştri pentru noi.” – John Ruskin, The Seven Lamps of Architecture, Chapt. VI

Sectiunea 1 :  Patrimoniul si durabilitatea dezvoltării

Built Heritage and Sustainable Development

Domeniu: Problematica prezentărilor participanţilor la această secţiune va aborda (fără a se mărgini) subiectul patrimoniului arhitectural, urbanistic şi peisager ca depozitar de “resurse reutilizabile” şi “neregenerabile”. Vor fi explorate dimensiunile teoretice ale conceptelor, aplicabilitatea lor în amenajarea teritoriului şi urbanism, şi vor fi împărtăşite critic experienţele practice relevante pentru legătura dintre protejarea patrimoniului şi dezvoltarea umană în teritoriu.

Motto:”Utilizarea patrimoniului cultural drept resursă trebuie să se înscrie in procesul dezvoltării sustenabile determinând constrângeri care se nasc în folosirea oricăror alte resurse ne-regenerabile. Pentru a ne asigura că aceste resurse se transmit viitorului de o manieră care păstrează autenticitatea, în acelaşi timp neexcluzând schimbarea, toţi operatorii implicaţi, fie ei din sectorul public sau din cel privat, trebuie să adopte practici compatibile cadrului socio-cultural.” – Declaraţia de la Helsinki cu privire la dimensiunea politică a conservării patrimoniului cultural al Europei, adoptată la cea de-a VI-a Conferinţă europeană a miniştrilor responsabili cu patrimoniul cultural, Helsinki, 30-31 Mai 1996

Secţiunea 2: Conservarea integrată a patrimoniului

Integrated Heritage Conservation

Domeniu: Prezentările participanţilor la această secţiune vor aborda, prin prisma teoriei şi a experienţelor relevante, principiile şi mijloacele de protejare a zonelor urbane istorice, instrumentarul tehnic, dar şi de politici publice din acest domeniu şi rezultatele practice din România, exemple, îndrumare şi ghiduri de ‘bune practici’ în gestionarea patrimoniului, rolul patrimoniului în afirmarea identităţii culturale locale.

Motto:Dar naţiunile nu mai sunt emoţionate doar de capodopere, ci sunt sensibile la chiar simpla prezenţă a trecutului lor. Aici este punctul decisiv: ele au descoperit că sufletul acestui trecut nu este făcut doar din capodopere, că acestea, izolate, riscă să fie nişte opere moarte; că dacă Palatul de la Versailles ori Catedrala din Chartres sunt dintre cele mai nobile creaţii ale omenirii, ele nu ar aparţine decât arheologiei dacă ar fi înconjurate de zgârie-nori.” – André Malraux, Paris – Adunarea Naţională, 23.07.1962, în argumentarea legii care îi va purta numele (Legea Sectoarelor Protejate).

Secţiunea 3:        Tehnici noi, tehnici tradiţionale, abordări interdisciplinare.

New and Traditional Techniques, Cross-disciplinary Approaches

Domeniu: Tematica prezentărilor participanţilor la această secţiune va ilustra (fără a se mărgini) problematica, subiectele şi studiile de caz complexe şi relevante pentru reliefarea locului şi rolului tehnologiilor tradiţionale şi moderne în evidenţa, inventarierea, monitorizarea, diagnosticarea şi tratamentul patrimoniului construit, în evaluarea şi prevenirea riscurilor şi în protectia în faţa ameninţărilor naturale şi antropice contemporane, unele venind din chiar intervenţia contemporană asupra construcţiei istorice.

Motto: “Multe variabile sunt implicate în problemele tehnice ale patrimoniului, şi o bună parte din acestea exced domeniul de competenţă al experţilor şi oamenilor de ştiinţă. Rezultatul final al restaurării poate fi apreciat doar după o lungă perioadă: efectul intervenţiilor inovatoare nu poate fi cunoscut la momentul aplicării acestora. Din cauza dificultăţii de apreciere a rezultatului (criteriile de apreciere nu au întotdeauna o bază ştiinţifică constituită, iar timpul necesar evaluării este lung) nu trebuie să fim surprinşi să constatăm coexistenţa dintre profesionişti şi „amatori” într-o piaţă a muncii de o calitate foarte variabilă”. – Giorgio Torraca, The Scientist’s Role in Historic Preservation…, 1982

Secţiunea 4:  (Re)cunoaşterea patrimoniului

(Ac)Know(ledg)ing the Heritage

Domeniu: Prezentările participanţilor la această secţiune vor aborda subiectele, problematica şi, după caz, experienţele practice relevante pentru formarea şi educația pentru patrimoniu într-o lume în curs de globalizare, identificarea misiunii specifice şi creşterea rolului instituţiilor academice şi a organismelor profesionale în formarea şi atestarea specialiştilor, partajarea competenţelor între diversele domenii de investigare ştiinţifică în condiţiile relaţiei complexe de apropriere a patrimoniului arhitectural de către colectivităţile patrimoniale.

Motto: “ Privind ce a devenit astăzi formarea în domeniul protecţiei patrimoniului putem remarca o atenţie deosebită acordată conservării şi restaurării construcţiilor, monumentelor – din perspectiva păstrării calităţilor lor arhitecturale, urbanistice, chiar şi naturale – dar nu şi din perspectiva identităţii culturale şi a problematicii patrimoniului intangibil. Doar foarte de curând perspectiva identitar-culturală a ieşit la iveală. Una din principalele provocări ale formării în protejarea patrimoniului va fi dată în viitorul apropiat de integrarea conceptelor ţinând de relaţia dintre patrimoniul tangibil şi cel imaterial şi dintre acestea şi identitatea culturală, într-un domeniu ce este prin definiţie multinaţional, multidisciplinar şi multispectral. Deşi conservarea este, ca domeniu, globalizată, ea are o inimă antiglobalizantă.” – Jukka Jokilehto, Workshop on Education in Conservation in Europe, K.U.Leuven, 2002

Plen 2 : Exemple, modele, excepţii

Samples, Examples and Exceptions

Domeniu: Rolul prezentărilor din cadrul Plenului 2 este acela de a reliefa experienţele deosebite sau, dimpotrivă, crizele şi eşecurile intervenţiilor contemporane asupra patrimoniului arhitectural, urbanistic sau peisager, din perspectiva punerii sale în valoare pentru om, colectivitate şi societate în ansamblu.

Motto:Patrimoniul va fi selectat, ni se spune, plecând de la lucruri bine documentate şi complet clarificate. Dar patrimoniul este ceva ce ne interesează, un fel de rezervor de energii milenare. El nu contează decât printr-o intimizare, o seducţie, o savoare pe care somnul greu al obiectelor într-un muzeu nu o restituie întotdeauna. Memoria triumfă mai puţin prin posesiune decât prin bucuria folosirii.” – André Chastel, La Notion de Patrimoine

Sursa:  http://www.uniuneaarhitectilor.ro/call-for-papers-de-la-arhitectura-la-patrimoniu-construit-…-si-mai-departe.html

 

UNIUNEA ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA ANUNŢĂ LANSAREA SESIUNII DE FINANŢARE PENTRU PROIECTE CULTURALE ŞI SOCIALE 2013

data publicarii pe site: 18.02.2013

In cadrul sesiunii din anul 2013, Uniunea Arhitectilor din Romania scoate la concurs finatarea proiectelor publice propuse de terti din Fondul „Timbrul de Arhitectura”.

Conditiile de participare si procedurile de selectie se gasesc in Regulamentul privind finantarea proiectelor culturale si sociale ale UAR si Anexa 3B (fisa antecalcul pentru proiecte editoriale) .

Plafonul maxim care poate fi solicitat este de 40 000 lei. Se acorda finantari nerambursabile pentru proiecte cu derulare in perioada 18 martie – 15 noiembrie 2013, in limita fondurilor bugetare alocate cu aceasta destinatie, aprobate de Senatul UAR, in valoare totala de 260.000 lei. Nicio finantare nerambursabila nu poate depasi 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului. Diferenta se acopera din resursele proprii ale solicitantului, ale partenerilor sau din alte surse, in afara celor ale UAR. Solicitarile se trimit la adresa: Uniunea Arhitectilor din Romania, str. Dem. Dobrescu nr. 5, Bucuresti, sector 1. Perioada de depunere a proiectelor este cuprinsa in intervalul 18 februarie – 4 martie 2013, ora 18,00. Se mentioneaza ca aceasta este data limita pana la care solicitarea trebuie sa ajunga la UAR, indiferent de modaliatea aleasa – prin posta, prin depunere directa etc.N.B. Cererile de finantare scrise de mana nu vor fi acceptate.

Calendarul:
– Depunerea proiectelor: 18 februarie – 4 martie, ora 17,00;
– Formularea eventualelor intrebari: 21-22 februarie;
– Raspunsuri la intrebari: 25 februarie
– Verificarea conformitatii admnistrative, respectiv a eligibilitatii cererilor de finantare: 5-6 martie
– Selectia: 7-9 martie;
– Afisarea rezultatelor propuse de Comisia de selectie: 11 martie;
– Primirea contestatiilor [*]: 12 martie, pana la ora 16,00;
– Analiza si solutionarea contestatiilor: 13 martie;
– Insusirea de catre Senatul UAR a proiectelor selectionate: 15 martie;
– Afisarea rezultatelor definitive: 18 martie;
– Incheierea contractelor de finantare: 18-29 martie;
– Desfasuarea proiectelor: 29 martie – 15 noiembrie;
– Evaluarea intermediara: sfarsitul lunii iunie, la o data care se va anunta ulterior;
– Sesiunea de comunicari a rezultatelor proiectelor: 18-19 noiembrie.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

REVISTA ARHITECTURA – 2013

Campanie abonamente

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Peste 40 de lucrări în ulei şi acuarelă vor fi inaugurate luni, 29 octombrie 2012, de la ora 16.00, în Centrul de Informare Turistică din cadrul Primăriei Sibiu, Str. Brukenthal nr. 2. Autorii tablourilor  sunt  doi arhitecţi din Sibiu – Ion Ene şi Cornelia Ţuglui – , care expun pentru prima oară în burgul de pe malul Cibinului. Sub genericul ,,Spaţii istorice văzute de arhitecţi’’ aceştia vor arăta sub multă culoare realităţile şi detaliile misterioase ale locurilor în care trăim.

Prezentarea artiştilor şi a operelor acestora va fi făcută de dr. critc de artă – Olimpia Tudoran, de arh. Mircea Ţibuleac – preşedintele Filialei Judeţene Sibiu a UAR şi de arh. Gabriel Roşca – preşedintele Filialei Teritoriale OAR Sibiu-Vâlcea.

’’Cu ajutorul Filialei Judeţene Sibiu a UAR– organizatoarea expoziţiei –  mi s-a împlinit dorinţa de a aduce în faţa sibienilor o parte din lucrările de pictură, realizate de-a lungul a 35 ani. Moto-ul expoziţiei este definiţia pe care a dat-o arhitecturii, unul din marii arhitecţi ai Amercii, Ludwig Miss van der Rohe : <<Arhitectura este voinţa unei epoci tradusă în spaţiu >>. De ce acest moto? Pentru că o parte din spaţiile pictate de mine reprezintă o epocă: o epocă a coloniştilor germani, care şi-au impus voinţa asupra spaţiului construit, unde arhitectura şiorganizarea spaţiului se contopesc într-o perfectă armonie. Pe lângă cele 35 de picturi în care am încercat să redau spaţii cu încărcătură istorică din Sibiu dar şi din Sighişoara, expun şi câteva portrete ale unor arhitecţi şi artişti celebri, care mi-au influenţat cariera de arhitect şi cea de pictor amator. Am conceput aceste << exerciţii de admiraţie >> pentru Sibiu fiind tânăr arhitect. An de anbiografia profesională s-a contopit cu oraşul cetate. Am fost cucerit de acest spaţiu arhitectural aparte, încărcat de un trecut închis între ziduri şi turnuri puternice. Lucrările de pictură expuse sunt un omagiu adus Sibiului şi sibienilor’’.

Arh. Ion Ene – membru Filiala Judeţeană Sibiu a UAR

’’Lucrările prezentate în cadrul acestei expoziţii se orientează spre lumea sensibilă care coexistă cu tectonicitatea oraşului – lumea vegetală. Prin pete de culoare în acuarelă, în contrast alb/roşu, lumea sensibilă a naturii se echilibrează pe coala de hârtie. Tablourile expuse îşi propun să surprindă printr-un efect de zoom-in/zoom-out proximitatea fiecăruia dintre noi să ne facă conştienţi de sensibilitatea şi unicitatea existenţei fizice’’.

Arh. Cornelia ŢUGLUI

Câteva cuvinte despre autori

Arh. Ion Ene

Arh. Ion Ene s-a născut în 27 septembrie 1937.  A  studiat la Institutul de Arhitectură ,,Ion Mincu” Bucureşti, promoţia 1976. Din anul 1976 până în anul 1999  a fost angajat la IPJ Sibiu ( SC Proiect) şi a fost şeful de proiect al PUG SIBIU, elaborând cinci planuri urbanistice generale pentru Municipiul Sibiu. Din anul 1991 arh. Ion Ene elaborează proiecte în cadrul biroului individual de arhitectură şi este membru al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului.Dintre lucrările deosebite proiectate de dânsul amintim: cele şapte biserici din care cinci în municipiul Sibiu – toate şi  realizate,sediile de birouri: Calea Dumbrăvii nr. 24 şi Str. Victoriei nr.14,Spitalul Municipal Mediaş.

Arh. Cornelia  ŢUGLUI

Arh. Cornelia  ŢUGLUI  s-a născut în 12 august 1982. În prezent activitatea s-a pendulează între colaborarea cu firma de arhitectură Puran Architecture & Design, Bucureşti şi elaborarea tezei de doctorat la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism ,,Ion Mincu”. Ca şi arhitect a fost implicată în explorarea temei rezidenţiale (locuinţe individuale sau colective), amenajări de interior, birouri. Pentru că arhitectura este un domeniu foarte ’’deschis ’’ încearcă să nu se auto-limiteze participând intens la concursuri de fotografie, design interior, arhitectură şi urbanism. În 2011  a participat la două expoziţii de grup de pictură la Bucureşti şi anume la Palatul Parlamentului şi la Primăria sectorului 2.

Organizator: Filiala Judeţeană Sibiu a Uniunii Arhitecţilor din România (UAR)

Parteneri: Primăria Municipiului Sibiu şiCasa de Cultură a Municipiului Sibiu

Parteneri Media: Rapsodia, TV Sibiu şi Rondul de Sibiu

Sponsor: Printcenter.ro

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Observatorul Urban are placerea a va invita marti, 25 septembrie, la Arhitectura – comunitate locala – mestesuguri traditionale, o serie de patru prezentari sustinute de Scoala de la Bunesti, Eco Habitat, Arhiterra şi Pro Patrimonio, o lansare de carte (Arta feroneriei. Ghid practic de fierărie pentru copii şi adulţi) si o masa rotunda ce vor avea loc la Centrul de Cultura Arhitecturala al UAR din str. J. L. Calderon 48.

OBSERVATORUL URBAN BUCURESTI  al UAR

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

În vederea întocmirii unui Dicţionar enciclopedic: arhitectură, construcţii, inginerie şi urbanism – vol. I (arhitectură) literele A-C, proiect iniţiat de Asociaţia Bucureştiul meu drag cu sprijinul Uniunii Arhitecţilor din România, vă adresăm rugămintea de a completa cele două fişe ataşate acestui e-mail, reprezentând date biografice, respectiv informaţii referitoare la cele mai reprezentative lucrări ale dumneavoastră. Având în vedere importanţa deosebită a proiectului, ce va cuprinde informaţii despre arhitecţii români ai tuturor timpurilor şi lucrările acestora, nădăjduim să fiţi de acord cu includerea dvs. în lucrarea mai sus menţionată acordându-ne sprijinul solicitat.

Vă mulţumim anticipat pentru ajutorul acordat în sensul diseminării informaţiilor despre personalitatea şi munca arhitecţilor români şi aşteptăm fişele completate cu date reprezentative personalităţii şi activităţii dvs. profesionale, via e-mail la următoarele adrese: ralucalivia@yahoo.com, sidoniat@yahoo.com.

Cu deosebită consideraţie,
arh. Raluca Niculae
arh. Sidonia Teodorescu
Anexa 1
Anexa 2
scrisoare arhitecti_fise