Acasă

IMG_6170

 

În ultimii ani Uniunea Arhitecţilor din România (UAR) a sprijinit reactivarea sucursalelor județene, în primul rând, pentru distribuţia informaţiei în teritoriu şi administrarea fondurilor provenite din taxa Timbrului de Arhitectură. În acest context, Sucursala Județeană Sibiu a UAR s-a reactivat în iulie 2011 şi în prezent ea numără peste 50 de arhtiecţi membri activi şi 1 membru asociat.

 

IMG_4247 plan de situatie cu indicarea acceselor ortofotoplan UAR

  

Activitatea Sucursalei Judeţene Sibiu a UAR nu se rezumă numai la ajutoarele sociale, excursii de studii şi socializare, la îndemnizaţile date pensionarilor şi la colectarea cotizaţiilor, ci va avea ca scop ÎN PRIMUL RÂND realizarea de acţiuni culturale finanţate din Timbrul de Arhitectură, în care să fie angrenaţi şi tinerii arhitecţi ai Sibiului. În acest mod, sumele colectate din judeţul nostru se vor putea întoarce pentru a fi folosite în interesul celor care le generează.

Un prim astfel de proiect este ,,Tabără de pictură Arhtiectură în pastel din Mărginimea Sibiului desfăşurat în perioada 1-8 iulie 2012 (mai multe informaţii despre proiect găsiţi la rubrica ,, proiecte’’).

 

CONDUCEREA SUCURSALEI SIBIU A UAR

arh. Mircea ȚIBULEAC – Președinte;  arh. Fănel PÂRVU – vicepreședinte; arh. Dorin BOILĂ – membru al Consiliului Teritorial;                                                                                                     

1 20211028_130128 (1) Untitled 

DESPRE UAR

Uniunea Arhitectilor din Romania este o asociatie profesionala de creatori, apolitica, independenta, cu personalitate juridica, de drept privat fara scop lucrativ, care desfasoara o activitate de utilitate publica pe durata nelimitata, dispunand de buget si patrimoniu propriu si avand sediul central in Bucuresti, sector 1, str. Demetru Dobrescu, nr. 5.

Uniunea Arhitectilor din Romania este urmasa de drept, mostenitoarea morala, patrimoniala si continuatoarea traditiilor Societatii Arhitectilor Romani fondata în anul 1891, reconfirmata prin Decretul-Lege nr. 127, din 27 aprilie 1990 privind unele masuri referitoare la activitatea Uniunii Arhitectilor din Romania si a asociatiilor teritoriale ale arhitectilor. Activitatea U.A.R. este reglementata de O.G. nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociatii si fundatii. Caracterul de utilitatea publica a U.A.R. a fost recunoscut prin H.G. nr. 1361 din 20 decembrie 2000.

Membrii U.A.R. beneficiaza de prevederile legilor nr. 8 din 11.01.2006 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica si nr. 118 din 15 martie 2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit. Prin legea nr. 35 din 6 iunie 1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, U.A.R. este însarcinata cu colectarea si gestionarea taxei timbrului de arhitectura.

U.A.R. este membru fondator al Aliantei Nationale a Uniunilor de Creatori, constituita în 1995, împreuna cu Uniunea Artistilor Plastici, Uniunea Cineastilor, Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania, Uniunea Scriitorilor din Romania si Uniunea Teatrala din Romania.

U.A.R. are ca scop promovarea arhitecturii si urbanismului ca domenii ale culturii, protejarea patrimoniului construit si a peisajului.

CONT BANCAR SUCURSALA SIBIU A UAR:

Banca BRD :  RO  89  BRDE  410  SV  86  953  68  4100 / RON.

 


PROGRAM DE FUNCȚIONARELuni – Vineri, 11:00 – 16:00

Adresă:   Piața Mică nr. 24, Sibiu

TEL:         0371.399.192

email:      filiala@uarsibiu.ro