Ateliere pregătire îndrumători la Sibiu / 5-6 septembrie 2013

 

Atelierele de pregătire pentru formarea îndrumătorilor care vor implementa programul educaţional De-a arhitectura în şcolile primare au fost găzduite la Sibiu în perioada 5 – 6 septembrie.

Programul De-a arhitectura – educaţie pentru arhitectură şi mediu construit vizează o schimbare a paradigmei culturii arhitecturale şi urbane a societăţii româneşti actuale ce nu se poate face decât pornind de la educaţia copiilor, viitorii cetăţeni şi formatori indirecţi de opinie ai părinţilor lor.

Aproximativ 30 de profesori şi arhitecţi (inclusiv arh. Mircea ŢIBULEAC – preşedintele Filialei Jud. Sibiu a UAR ) au participat timp de două zile la acest program interactiv care a avut ca obiective :

–            Să se familiarizeze cu scopurile programului De-a arhitectura

–            Să-şi  dezvolte competenţe de adaptare a metodelor de îndrumare la specificul de vârstă al elevilor în raport cu domeniul educaţiei pentru mediul construit

–            Să colaboreze  în pregătirea programului De-a arhitectura pe parcursul unui an şcolar;

–            să-şi  formeze aptitudini de pregătire, implementare şi evaluare a curriculum-ului De-a arhitectura:

–            să transfere experienţa lor şi altor cadre didactice în aplicarea programului De-a arhitectura – educaţie pentru arhitectură şi mediu construit prin promovarea şi diseminarea rezultatelor şi a exemplelor de bune practici.

Noutatea acestui curs opţional vine pe de o parte din tematica şi problematica propusă, iar pe de altă parte din abordarea interactivă. Centrarea pe competenţe şi filosofia învăţării prin proiecte fac explicită legătura dintre ceea ce se învaţă şi scopul pentru care se învaţă.

Dezvoltarea competenţelor îndrumătorilor pentru acest curs opţional se va face atât prin acest atelier de formare, căt şi prin mentorat pe parcursul implementării programului De-a arhitectura pe durata unui an şcolar şi prin activităţi de diseminare şi schimb de bune practici. Competeţele acumulate sunt utile cadrelor didactice şi pentru aplicarea curriculum-ului obligatoriu, iar arhitecţilor şi pentru activitatea curentă în relaţia cu beneficiarii şi comunitatea.

 Filiala Judeteana Sibiu a UAR a fost partenera acestor ateliere si promite implicarea si in urmatoarele evenimente organizate de Asociatia De-a Arhitectura.

Comenteaza

*